Högdahls | Sektionsfällning | Arboristvård | Gratis Offert | Bilder | Samarbetspartner | Kontakta Oss

Högdahls Sektionsfällning & Arboristvård utför trädfällning samt trädskötsel.
Genom att ej använda skylift, kranbilar eller större arbetsverktyg och istället tillämpa sektionsfällning eller arboristteknik
blir resultatet en radikal kostnadsvinning för dig som kund.Högdahls Sektionsfällning & Arboristvård grundades av Markus Högdahl som enskild firma mars 2011.
 
OBS! Rutavdraget höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår.
Därmed är avdraget lika stort för alla oavsett ålder. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2019 men gäller retroaktivt för hela beskattningsåret 2019.

OBS! Nu medges även RUT-Avdrag på 50% för samtliga trädtjänster för dig som privatperson.
Beskärning, fällning av träd, buskar och sly även stubbfräsning och vedkapning samt ihopsamling av trädavfall inför bortforsling.
Borttransport av trädavfall medges ej som RUT-Avdrag, eftersom det lämnar ert tomtområde.
Om du är osäker vad gäller RUT-Avdraget kontrollera gärna med oss eller på Skatteverkets hemsida: Skatteverket