Högdahls | Sektionsfällning | Arboristvård | Gratis Offert | Bilder | Samarbetspartner | Kontakta Oss | HighValley Zipline

Högdahls Sektionsfällning & Arboristvård arbetar främst i Stockholms län
e-post: arboristvard@arboristvard.se
Tfn 073 612 79 18
Org: 840 817 0374

OBS! Nu medges även RUT-Avdrag på 50% för samtliga trädtjänster för dig som privatperson.
Beskärning, fällning av träd, buskar och sly även stubbfräsning och vedkapning samt ihopsamling av trädavfall inför bortforsling.
Borttransport av trädavfall medges ej som RUT-Avdrag, eftersom det lämnar ert tomtområde.
Om du är osäker vad gäller RUT-Avdraget kontrollera gärna med oss eller på Skatteverkets hemsida: Skatteverket